۲۰
شهریور

چگونه پیچ هرز را باز کنیم؟

پیچ هرز یکی از آسیب‌هایی است که در مواردی بسیاری رخ می‌دهد. پیچ به عنوان یکی از رایج ترین بست ها در صنعت، وظیفه اتصال قطعات فلزی، پلاستیکی و...

ادامه مطلب